Hóa đơn bỏ sót từ các kỳ trước, có được khai thuế bổ sung?

Theo quy định của Luật thuế, hóa đơn phát sinh kỳ nào thì phải kê khai, tính nộp thuế kỳ đó. Tuy nhiên, nếu hóa đơn bị bỏ sót từ các kỳ trước thì có thể được kê khai bổ sung trong kỳ hiện tại không? nếu được kê khai bổ sung thì có phải đóng các khoản chậm nộp thuế (nếu có) không? Read more

Xử lý hóa đơn đầu vào là hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn

Việc kê khai, nộp các loại tờ khai, báo cáo các loại thuế hàng kỳ là nhiệm vụ quan trọng chủ yếu của các kế toán. Tuy nhiên, có những tình huống về thuế, hóa đơn, chứng từ,…mà không phải ai đang làm kế toán thuế cũng xử lý được. Đơn cử như kiểm tra, xử lý hóa đơn đầu vào là hóa đơn của công ty bỏ trốn. Read more

Giải đáp vướng mắc về Chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử

Hiện nay, trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử trên thực tế đã xảy ra nhiều vướng mắc về chữ ký của người mua, điển hình như:

Có nhiều đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử không có chữ ký điện tử của người mua và cũng không có chứng từ nào kèm theo như hợp đồng…thì hóa đơn như vậy có lệ không? Và để được miễn chữ ký của người mua thì doanh nghiệp có cần gửi công văn lên Cục thuế để được xin miễn không hay mặc định thấy thỏa mãn điều kiện thì tự động áp dụng? Read more