Nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng luôn phải đảm bảo đúng nguyên tắc đó là đầy đủ và chính xác. Tuy nhiên trong một số trường hợp ví dụ như tên, địa chỉ người mua quá dài thì trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng và phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến Quý thành viên danh mục những từ được viết tắt trên hoá đơn giá trị gia tăng:

STT Từ được phép viết tắt Viết tắt thành
1. Phường P
2. Quận Q
3. Thành phố TP
4. Việt Nam VN
5. Cổ phần CP
6. Trách nhiệm hữu hạn TNHH
7. Khu công nghiệp KCN
8. Sản xuất SX
9. Chi nhánh CN
10. Một số từ khác nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, tên và địa chỉ của doanh nghiệp.

Ví dụ: Công ty X có tên và địa chỉ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: Công ty cổ phần sản xuất bóng đèn điện quang X, địa chỉ: 20 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, trên hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho Công ty X thì công ty bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ ghi có thể viết tắt các thông tin của công ty X như sau:

– “cổ phần” thành “cp”;

– “sản xuất” thành “sx”;

– địa chỉ viết tắt thành “20 Đông Du, P. Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM”.

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Nguồn: Pháp lý khởi nghiệp

Previous PostNext Post

Leave a Reply