Trên thực tế hiện nay có những doanh nghiệp vẫn vô tư thực hiện cho cá nhân hay doanh nghiệp khác vay với lãi suất 0%. Điều này dẫn đến một rủi ro về thuế khi thực hiện quyết toán thuế. Chính vì vậy, bài viết này giúp bạn đọc hiểu rõ Doanh nghiệp cho vay với lãi suất 0% sẽ bị phạt ấn định thuế khi bị cơ quan thuế phát hiện ra (khi thực hiện quyết toán thuế). Với hi vọng các bạn kế toán sẽ tư vấn cho chủ doanh nghiệp nhằm tránh rủi ro không đáng có.

Trước hết mời bạn đọc nghiên cứu về các trường hợp bị ấn định thuế bao gồm:

 • Doanh nghiệp Không đăng ký thuế;
 • Doanh nghiệp Không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau mười ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế;
 • Doanh nghiệp Không khai thuế, không nộp bổ sung hồ sơ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khai thuế không chính xác, trung thực, đầy đủ về căn cứ tính thuế;
 • Doanh nghiệp Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế;
 • Doanh nghiệp Không xuất trình sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong thời hạn quy định;
 • Doanh nghiệp Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;
 • Doanh nghiệp Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế.

Các thông tin trên căn cứ vào Điểm e khoản 01 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11.

Như vậy, Doanh nghiệp cho vay với lãi suất 0% là rơi vào trường hợp “Doanh nghiệp Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường”. Điều này đồng nghĩa với với việc nếu Doanh nghiệp cho vay với lãi suất 0% sẽ bị phạt ấn định thuế đối với khoản cho vay lãi suất 0%.

Vậy Doanh nghiệp cho vay với lãi suất 0% sẽ bị phạt ấn định thuế như thế nào?

Trên thực tế cơ quan thuế sẽ căn cứ vào:

 • Số tiền cho vay lãi suất 0%;
 • Lãi suất cho vay trên thị trường của tổ chức tín dụng.
 • Căn cứ vào thời gian chậm nộp.

Để tính ra số tiền lãi tương ứng; Sau đó thực hiện truy thu thuế TNDN theo thuế suất thuế TNDN hiện hành là 20% và lãi suất chậm nộp là 0,03%/ngày.

Ví dụ mô tả.

Để hiểu rõ hơn về việc bị ấn định thuế như thế nào khi Doanh nghiệp cho vay với lãi suất 0%, mời bạn xem ví dụ sau:

Tại Công ty A có ký một hợp đồng cho Công ty B vay vốn, nội dung chi tiết của hợp đồng như sau:

 • Số tiền cho vay là 500.000.000 VNĐ
 • Ngày cho vay 1/8/2018 đến 31/12/2018 (153 ngày).
 • Lãi suất cho vay 0%.
 • Giả sử tại thời điểm ký hợp đồng lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng trên thị trường là 12%/ năm.

Với trường hợp này Doanh nghiệp sẽ bị ấn định thuế TNDN theo số liệu tính toán như sau:

 • Tiền lãi cho vay tính theo thị trường là: (500.000.000 VNĐ x 12%/năm)/365 ngày x 153 ngày = 25.150.685 VNĐ.
 • Tiền thuế TNDN bị ấn định (truy thu) là: 25.150.685 VNĐ x 20% = 5.030.137 VNĐ
 • Tiền phạt chậm nộp sẽ được tính là: 5.030.137 VNĐ x số ngày chậm nộp x 0.03%/ngày.

Trong đó số ngày chậm nộp được tính căn cứ từ ngày hết hạn nộp thuế TNDN cho đến ngày thực hiện nộp tiền thuế vào NSNN.

Hi vọng qua bài viết này. Bạn đã hiểu rõ về việc Doanh nghiệp cho vay với lãi suất 0% sẽ bị phạt ấn định thuế như thế nào. Từ đó có biện pháp xử lý hợp lý, tránh rủi ro thuế cho Doanh nghiệp.

Theo Kế toán Hà Nội

Previous PostNext Post

Leave a Reply