Việc doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh khi xây dụng thêm văn phòng, nhà xưởng, kho hàng … trên đất khá phổ biến. Tuy nhiên, việc xây dựng văn phòng, cửa hàng kinh doanh trên đất thuê, mượn có được trích khấu hao? Công trình gắn liền với quyền sử dụng đất trích khấu hao như thế nào? Xây dựng công trình trên đất đi mượn có phải xin Giấy phép xây dựng? Mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau đây!

1. Công trình trên đất thuộc sở hữu của doanh nghiệp

Đối với công trình trên đất vừa sử dụng cho sản xuất kinh doanh vừa sử dụng cho mục đích khác: chỉ tính khấu hao vào chi phí được trừ đối với giá trị công trình trên đất tương ứng phần diện tích sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động SX-KD của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đúng mức trích khấu hao thời gian sử dụng TSCĐ quy định nếu đáp ứng các điều kiện như sau:

 • giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên doanh nghiệp
 • Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

2. Công trình trên đất đi thuê

Trường hợp doanh nghiệp có công trình trên đất đi thuê, mượn mà các công trình này phục vụ cho hoạt động SX-KD của doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệp với đơn vị, cá nhân có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng.
 • Hóa đơn thanh toán khối lượng công trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Công trình trên đất được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

Lưu ý:

Nhà xưởng, văn phòng … doanh nghiệp xây dựng trên đất đi thuê nếu không thuộc các trường hợp được miễn Giấy phép xây dựng thì buộc phải có Giấy phép xây dựng. Nếu xây nhà xưởng trái phép (không phép) thì tài sản hình thành thuộc diện không rõ nguồn gốc (không được cấp quyền sở hữu tài sản) sẽ không được công nhận TSCĐ, không được trích khấu hao, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

3. Công trình gắn liền với quyền sử dụng đất

TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình

Giá trị quyền sử dụng đất được xác định theo giá ghi trên hợp đồng mua bất động sản (tài sản), nhưng phải:

 • Phù hợp với giá thị trường
 • Không được thấp hơn giá đất tại bảng giá đất tại thời điểm mua tài sản.
 • Nếu không tách riêng được giá trị quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng được xác định theo giá tại bảng giá đất tại thời điểm mua tài sản.
 • Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.

Quyền sử dụng đất lâu dài không được trích khấu hao và phân bổ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;

Quyền sử dụng đất có thời hạn, nếu:

 • Có đầy đủ hóa đơn chứng từ
 • Thực hiện đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật
 • Có tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh

=> Thì được phân bổ dần vào chi phí được trừ theo thời hạn được phép sử dụng đất ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bao gồm cả trường hợp dừng hoạt động để sửa chữa, đầu tư xây dựng mới).

Tổng hợp bởi VinaTas – Đại lý Thuế

Previous PostNext Post

Leave a Reply