Người trúng thưởng xổ số có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Để tính được số tiền thuế phải nộp phải xác định được thu nhập tính thuế và thuế suất. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách tính thuế TNCN khi trúng xổ số.

Tính thuế TNCN cho người cư trú

Theo điểm a khoản 6 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thu nhập từ trúng thưởng xổ số do các công ty xổ số phát hành trả thưởng là một trong những khoản thu nhập phải chịu thuế TNCN.

Cách tính thuế TNCN khi trúng thưởng xổ số được tính theo công thức sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

Như vậy, để tính được thuế TNCN khi trúng thưởng thì phải xác định được thu nhập chịu thuế.

Xác định thu nhập chịu thuế:

– Theo điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư 111/2013/TT-BTC thu nhập tính thuế của người trúng thưởng xổ số được xác định là toàn bộ là toàn bộ giá trị tiền thưởng > 10 triệu đồng trên 01 vé xổ số nhận được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

Lưu ý:

+ Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhận giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình các căn cứ pháp lý chứng minh.

+ Trường hợp không có căn cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trúng thưởng tính cho một cá nhân. Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng.

– Thời điểm xác định thu nhập tính thuế: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.

– Hồ sơ khai thuế:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo Tờ khai Mẫu số 06/TNCN (Theo điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC).

Như vậy, công ty xổ số sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thưởng cho người trúng thưởng.

Tính thuế TNCN cho người không cư trú

Theo khoản 1 Điều 23 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế TNCN với người không cư trú khi trúng thưởng xổ số được tính như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

– Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng của cá nhân không cư trú là phần giá trị giải thưởng > 10 triệu đồng theo từng lần trúng thưởng tại Việt Nam.Trong đó,thu nhập tính thuế:

– Thu nhập từ trúng thưởng của cá nhân không cư trú được xác định như đối với cá nhân cư trú.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế:

– Đối với thu nhập từ trúng thưởng: thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân ở Việt Nam trả tiền thưởng cho cá nhân không cư trú.

Theo LuatVietnam.vn

Previous PostNext Post

Leave a Reply