Quy định về chi từ thiện, chi ủng hộ địa phương

Trong năm các doanh nghiệp thường có những khoản chi ủng hộ địa phương như làm đường, ủng hộ người nghèo những khoản chi này do xã, phường phát động, có công văn của những ban ngành địa phương gửi tới. Khoản chi ủng hộ địa phương có đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ thì khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ không?  Read more

Quy định về làm thêm giờ

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài giờ làm việc bình thường được quy định, người lao động được trả lương làm thêm giờ. Khi đó lương làm thêm giờ có phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN)? có tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? có tính đóng BHXH không? Read more

Cách xử lý đối với các khoản thưởng doanh số, tiền hỗ trợ đại lý

Để khuyến khích bán hàng thì nhiều doanh nghiêp thực hiện đưa các khoản hỗ trợ, thưởng doanh số cho đối tác của mình. Tuy nhiên, việc thưởng doanh số hay hỗ trợ này có được xuất trực tiếp vào hóa đơn GTGT khi người nộp thuế bán hàng không? VinaTas – Đại lý Thuế xin chia sẻ như sau: Read more

Quy định về hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại là một khoản làm giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ. Cuối kỳ sẽ kết chuyển khoản doanh thu này để xác định lại doanh thu thuần thực tế trong kỳ. Vậy xử lý như thế nào đối với trường hợp hàng bán bị trả lại? Thủ tục cần có là gì? Viết hóa đơn ra sao? Cùng tham khảo bài viết sau. Read more

Quy định về giảm giá hàng bán

Giảm giá hàng bán là một trường hợp cũng khá phổ biến trong các doanh nghiệp. Vậy giảm giá hàng bán là gì; Các trường hợp giảm giá hàng bán; Cách xử lý điều chỉnh giảm giá và xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá; Cách hạch toán giảm giá hàng bán khi bán hàng và khi mua hàng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC  và Thông tư 133/2016/TT-BTC như thế nào? Cùng tham khảo bài viết sau. Read more

Một số điểm lưu ý về chứng từ thanh toán không dùng tiền măt

Hẳn là những người làm kế toán đều đã rất quen thuộc với “Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”. Tuy nhiên không phải ai cũng đều nắm rõ tất cả quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt này. VinaTas – Đại lý Thuế xin gửi đến bạn đọc bài viết tổng hợp những điểm cần lưu ý về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Read more

Các trường hợp được xem là chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Read more

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Để được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với các hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (Bao gồm cả thuế GTGT) thì theo điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào ngoài có hóa đơn chứng từ hợp pháp, hợp lệ, hợp lý thì sẽ phải thanh toán không dùng tiền mặt. Vậy chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì? Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây nhé! Read more

Thuế TNCN đối với một số hợp đồng lao động thường gặp

Khi tham gia vào quan hệ lao động và cụ thể là ký hợp đồng lao động, nhiều người lao động còn mơ về các vấn đề thuế liên quan đến hợp đồng lao động dẫn đến việc thực hiện sai quy định của pháp luật. Chính vì thế, để cho doanh nghiệp lẫn người lao động nắm được những vấn đề cơ bản về thuế TNCN đối với một số loại hợp đồng lao động, chúng tôi xin gửi đến bạn đọc bài viết dưới đây. Read more