Chưa gửi thông báo hủy hóa đơn đến cơ quan thuế có bị xử phạt?

Từ 01/07/2022, các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, các hóa đơn theo quy định cũ DN cần hủy theo quy định. Vậy trường hợp chưa làm thông báo hủy HĐĐT có bị phạt không? Để nắm rõ về các quy định liên quan, mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau.

Read more