Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế sau đó giải thể thì có phải thi hành quyết định xử phạt không?

Giải thể là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp không còn hoặc không đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể nữa. Vậy đang bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế sau đó giải thể thì có phải thi hành quyết định xử phạt nữa không?

Read more

Hành vi vi phạm hóa đơn từ năm 2021 có còn bị xử phạt không?

Xin hỏi: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn là 2 năm quy định tại Nghị định số 102/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 có được tính đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc tại các năm trước như năm 2021 và 2020 hay không? Ví dụ: hành vi xuất hoá đơn khống ngày 01/01/2021 đến nay 25/9/2022 còn bị xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn hay không?

Read more