Thời điểm xác nhận ngày hoàn thành nghĩa vụ kê khai là khi nào?

Mỗi loại hồ sơ khai thuế đều có một thời hạn kê khai nhất định theo luật. Hiện nay, hầu hết các hồ sơ khia thuế đều được nộp online qua hệ thống thuế điện tử. Vậy khi NNT nộp hồ sơ qua hệ thống, thời điểm nào mới được xem là hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ? Các bạn hãy tham khảo tình huống sau đây được đăng tải trên trang hỏi đáp của Bộ tài chính nhé.

Read more

Hàng khuyến mãi có chịu thuế VAT không?

Hàng khuyến mãi có chịu thuế VAT không? Chính sách hàng khuyến mãi là hoạt động xúc tiến thương mại được nhiều doanh nghiệp áp dụng nhằm xúc tiến mua bán hàng hóa và được áp dụng phổ biến trong quá trình kinh doanh. Các vấn đề xoay quanh thuế giá trị gia tăng, hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mãi được những doanh nghiệp ngày đặc biệt quan tâm.

Read more

Xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ quà tặng, trúng thưởng

– Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN: Read more

Kê khai khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu qua kiểm tra sau thông quan

– Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội:

+ Tại Điều 47 quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra. Read more