Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ

“Trường hợp người bán sử dụng hóa đơn trong thời gian cơ quan thuế có Quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng hoặc Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký còn hiệu lực là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp” (Theo Công văn 2775/TCT-CS) Read more

Xử phạt vi phạm quy định về tiêu chuẩn người làm kế toán

  1. Về quy định những người không được làm kế toán

          Tại khoản 4 Điều 52 Luật Kế toán 2015 quy định một trong những người không được làm kế toán như sau: “Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định”. Read more

Hóa đơn không chịu thuế phải kê khai trên tờ khai 01/GTGT

Hóa đơn của một số loại hàng hóa dịch vụ không chịu thuế đã không còn quá xa lạ đối với các bạn kế toán. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ quy định khi kê khai hóa đơn này trên tờ khai 01/GTGT. Một số bạn nghĩ rằng vì hóa đơn này không có tiền thuế, nên không cần thiết phải điền lên các chỉ tiêu trên tờ khai 01/GTGT. Vậy quan điểm này có đúng không? Các bạn hãy tham khảo bài viết sau để biết thêm thông tin nhé

Read more