Có phải quyết toán thuế trước khi chuyển trụ sở công ty?

Trong quá trình hoạt động vì nhiều lý do khác nhau như do nhu cầu phát triển thị trường mới hay Công ty có nhu cầu tìm một văn phòng gần trung tâm để giao dịch với khách hàng,… mà công ty cần thay đổi trụ sở. Vậy DN có phải quyết toán thuế trước khi chuyển trụ sở công ty? Cùng tham khảo tình huống sau được đăng tải trên trang Chinhphu.vn nhé.

Read more

Tổng Cục Thuế yêu cầu công văn hướng dẫn người nộp thuế phải rõ ràng, không chỉ trích Luật

Đây là nội dung được nêu tại Công văn 5029/TCT-PC ngày 09/11/2023 của Tổng cục Thuế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc ban hành công văn hướng dẫn về chính sách thuế, quản lý thuế liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Read more

Người nộp thuế khai bổ sung nhưng không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì có phải nộp tờ khai bổ sung hay không?

Hồ sơ khai thuế là tờ khai thuế và các chứng từ, tài liệu liên quan làm căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế với ngân sách nhà nước. Khi hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót thì CQT cho phép NNT kê khai bổ sung trong thời hạn được quy định.

Read more

Phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng của địa điểm kinh doanh khác nơi có trụ sở chính được thực hiện như thế nào?

Phân bổ và nộp thuế giá trị gia tăng của địa điểm kinh doanh khác nơi có trụ sở chính được thực hiện như thế nào? Chuyển địa điểm kinh doanh thì cơ quan quản lý thuế có thể thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế bao nhiêu lần trong một năm?
Read more

Chính thức thông qua Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu? Việt Nam chính thức áp thuế tối thiểu toàn cầu từ 1/1/2024?

Thuế tối thiểu toàn cầu sẽ góp phần tăng nguồn thu từ thuế, hạn chế các hiện tượng trốn, tránh thuế, chuyển giá… của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn phải bảo đảm giữ chân các nhà đầu tư lớn cũng như sức cạnh tranh và tính hấp dẫn của môi trường đầu tư.

Read more