Thực hiện thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT

Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về hoàn thuế GTGT đã được phát hiện và kịp thời đấu tranh, ngăn chặn; một số vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Từ đó, góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý thuế, chống thất thoát ngân sách nhà nước cũng như tăng cường tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế. Read more

Thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp

Trong quá trình thực hiện dịch vụ, Công ty có các đối tượng khách hàng ở các trạng thái mã số thuế (MST) khác nhau, nhưng đa số các đơn vị khách hàng đều ở trạng thái đóng MST (đóng do hoạt động không đúng địa chỉ; đóng do Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy phép…). Read more

Hệ thống thuế điện tử bị lỗi, doanh nghiệp có được gia hạn nộp thuế không?

Trong trường hợp Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn) bị lỗi trong ngày cuối cùng của thời hạn thì được gia hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế chậm nhất là trong ngày tiếp theo liền kề ngày thuedientu.gdt.gov.vn tiếp tục hoạt động.

Read more