Thực hiện chương trình khuyến mại có phải đăng ký không?

Khi kinh doanh ngày nay, dù là kinh doanh truyền thống hoặc kinh doanh online thì khuyến mại đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu hút khách hàng, gia tăng doanh số. Không chỉ giúp gia tăng doanh số, khuyến mại còn giúp nâng cao nhận thức về thương hiệu, thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng.

Read more