Chương trình nào được xác định là chương trình khuyến mại theo quy định của Luật Thương mại?

Khuyến mại là gì?

Khuyến mại được giải thích tại Điều 88 Luật Thương mại 2005 như sau:

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh;

b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP các hình thức khuyến mại gồm có:

  • Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
  • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)
  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương)
  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)
  • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác
  • Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin

Điều 9 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP:

“Điều 9. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền

Thương nhân thực hiện khuyến mại tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền theo cách thức sau:

  1. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  2. Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”

Ví dụ: https://moit.gov.vn/hoi-dap/chuong-trinh-nao-duoc-xac-dinh-la-chuong-trinh-khuyen-mai-theo-quy-dinh-cua-luat-thuong-mai.html

Công ty sản xuất, chỉ bán hàng trực tiếp cho Nhà phân phối, và không bán hàng trực tiếp cho Đại lý và người tiêu dùng. Công ty có những Showroom trưng bày sản phẩm để khách hàng đến thăm quan nhưng không bán hàng ở Showroom.

Dự định Công ty sẽ thực hiện một số hoạt động như:

(i) Khách hàng đến thăm quan Showroom hoặc đã mua hàng từ Đại lý mang hóa đơn đến Showroom sẽ được tặng quà (ô, bình giữ nhiệt, phiếu mua hàng ở siêu thị …)

(ii) Đại lý, đối tác, nhà cung cấp giới thiệu khách hàng đến Showroom cũng được tặng quà (ô, bình giữ nhiệt, phiếu mua hàng ở siêu thị, sản phẩm của công ty em…)

(iii) Nhân viên bán hàng của Đại lý tham gia cuộc thi do Công ty tổ chức (gồm làm bài kiểm tra kiến thức về sản phẩm & tính doanh số bán hàng mà nhân viên đã bán được trong một khoảng thời gian) để được tặng quà (phiếu mua hàng ở siêu thị và sản phẩm của Công ty). Đại lý có nhân viên bán hàng đạt giải thì cũng sẽ nhận được quà tặng (sản phẩm của Công ty).

Các chương trình như ở trên có phải là chương trình khuyến mại theo quy định của Luật Thương mại hay không?

Về vấn đề này, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) trả lời như sau:

1.1. Việc thực hiện hoạt động tặng quà như nội dung Công ty đã nêu tại mục i và ii là hoạt động khuyến mại được thực hiện dưới hình thức khuyến mại “Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền” theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật Thương mại và Điều 9 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại:

– Trường hợp khách hàng đến thăm quan Showroom của Công ty và được tặng quà: Chương trình khuyến mại có hình thức khuyến mại “Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ” theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

– Trường hợp khách hàng mua hàng từ đại lý rồi mang hóa đơn đến Showroom của Công ty sẽ được tặng quà; đại lý giới thiệu khách hàng đến Showroom cũng được tặng quà: Chương trình khuyến mại có hình thức khuyến mại “Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ” theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

1.2. Việc tổ chức cuộc thi theo nội dung Công ty đã nêu tại mục iii không phải là hoạt động khuyến mại theo quy định tại Luật Thương mại do đây là chế độ ưu đãi dành cho người lao động trong hệ thống phân phối của Công ty, không nhằm mục đích xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply