Hướng dẫn xác định số tiền thuê đất phải nộp năm 2023

Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất trong năm 2023.

Mới đây, ngày 3/10/2023 Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023.

Như vậy, cụ thể thời gian gia hạn và tiền thuê đất được giảm quy định như thế nào? Các doanh nghiệp sẽ phải nộp tiền thuê đất bao nhiêu? Các bạn hãy tham khảo câu trả lời qua bài viết sau nhé.

Read more