Tỷ giá tính thuế nhà thầu nước ngoài và các quy định hiện hành

Giao dịch thương mại ngày càng phát triển, việc mua sắm hàng hóa dịch vụ giữa Việt Nam và các nước trên thế giới ngày đa dạng và thuận tiện. Các nhà cung cấp (nhà thầu) nước ngoài cung cấp hàng hóa và dịch vụ vào lãnh thổ Việt Nam từ đó có phát sinh khoản thu nhập có nguồn gốc phát sinh tại Việt Nam. Các nhà thầu nước ngoài do đó có thể thuộc đối tượng phải chịu thuế nhà thầu đối với các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Vậy việc quy đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam để tính thuế sẽ được tính như thế nào?

Read more