Công ty có cần thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ khi tăng vốn điều lệ không?

Công ty tôi là công ty cổ phần, hiện tại công ty tôi đã tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, công ty tôi chưa thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ. Vậy, có bị xử lý không và xử lý vi phạm như thế nào? Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ cần chuẩn bị các giấy tờ như thế nào?

Read more

Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay 2023

Các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh. Dưới đây là những phân tích về từng loại hình doanh nghiệp, giúp tổ chức, cá nhân lựa chọn thì làm thủ tục thành lập công ty.

Read more