Hướng dẫn hồ sơ giảm thuế xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp

Thuế xuất nhập khẩu là loại thuế dành cho các mặt hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu và được tính từ thời điểm tháo dỡ hàng hóa. Trong một số trường hợp, các doanh nghiệp sẽ được giảm thuế xuất nhập khẩu. Để thực hiện thủ tục, hồ sơ giảm thuế xuất nhập khẩu (XNK) cùng theo dõi trong bài dưới đây.

Read more