Thuế xuất nhập khẩu là loại thuế dành cho các mặt hàng xuất khẩu hoặc nhập khẩu và được tính từ thời điểm tháo dỡ hàng hóa. Trong một số trường hợp, các doanh nghiệp sẽ được giảm thuế xuất nhập khẩu. Để thực hiện thủ tục, hồ sơ giảm thuế xuất nhập khẩu (XNK) cùng theo dõi trong bài dưới đây.

  1. Những đối tượng phải nộp thuế xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu là hoạt động buôn bán, giao thương hàng hóa, dịch vụ quốc tế. Những hoạt động này được giám sát bởi cơ quan Hải quan và phải nộp đầy đủ thuế xuất nhập khẩu theo đúng quy định. Tại Việt Nam, những đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu được quy định tại Điều 3 Luật Thuế Xuất khẩu, nhập khẩu 2016 gồm:

(1) Các tổ chức và đơn vị trung gian nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu

(2) Cá nhân xuất nhập cảnh có hàng hóa xuất nhập khẩu hoặc gửi/nhận hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế hoặc biên giới Việt Nam

(3) Cá nhân được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thuế thay cho NNT như

– Đại lý làm thủ tục hải quan khi được ủy quyền nộp thuế xuất nhập khẩu

– Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế khi nộp thuế thay cho người nộp thuế

– Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng khi bảo lãnh hoặc nộp thuế thay cho người nộp thuế (NNT)

– Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước – sau chuyến đi của người xuất nhập cảnh

– Chi nhánh được các doanh nghiệp ủy quyền nộp thuế thay

– Người được ủy quyền nộp thuế thay cho người nộp thuế hoặc người khác

(4) Người thu mua, vận chuyển hàng hóa trong định mức miễn thuế của cư dân biên giới nhưng không sử dụng cho sản xuất và tiêu dùng mà đem bán tại thị trường trong nước. Thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu tại chợ biên giới theo quy định của pháp luật

(5) Người có hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế nhưng sau đó có sự thay đổi và chuyển sang đối tượng chịu thuế theo quy định

(6) Một số trường hợp chịu thuế xuất nhập khẩu khác theo quy định

  1. Điều kiện để được giảm thuế xuất nhập khẩu

Theo quy định tại Điều 18 Luật thuế xuất nhập khẩu 2016, để được giảm thuế XNK các doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Hàng hóa xuất nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan gặp hư hỏng, mất mát và được cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì doanh nghiệp sẽ được hưởng giảm thuế.

Tương ứng với mức độ tổn thất mà cơ quan Hải quan sẽ xác định mức giảm thuế. Trong trường hợp hàng hóa bị hư hỏng hoặc mất mát toàn bộ thì doanh nghiệp sẽ không phải nộp bất kỳ khoản thuế XNK nào.

– Thủ tục giảm thuế phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng quy trình.

  1. Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ giảm thuế xuất nhập khẩu theo quy định

Căn cứ theo Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 18/2021/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục đề nghị giảm thuế xuất nhập khẩu như sau:

3.1. Địa điểm nộp hồ sơ và thời hạn nộp

Người nộp thuế nộp hồ sơ giảm thuế XNK cho Chi cục Hải quan tại nơi làm thủ tục hải quan. Và hồ sơ phải nộp tại thời điểm làm thủ tục hải quan hoặc chậm nhất sau 30 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản xác nhận về mức độ hư hỏng, thiệt hại, mất mát.

3.2. Quy trình xét giảm thuế xuất nhập khẩu tại cơ quan

Trong trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ tại thời điểm làm thủ tục hải quan:

– Nếu hồ sơ đầy đủ thì Chi cục Hải quan sẽ thực hiện giảm thuế trong thời hạn làm thủ tục hải quan (Điều 23 Luật Hải quan)

Trường hợp nộp hồ sơ giảm thuế XNK sau thời điểm làm thủ tục hải quan

– Nếu nộp hồ sơ đầy đủ thì Cục Hải quan lập hồ sơ, kiểm tra, thẩm định thông tin chính xác và gửi Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính quyết định. Trong trường hợp người nộp thuế không thuộc đối tượng giảm thuế thì phải thông báo bằng văn bản cho NN

– Nếu nộp hồ sơ chưa đầy đủ thì Cục Hải quan thông báo cho NNT bổ sung đầy đủ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

3.3. Chi cục Hải quan kiểm tra hàng hóa thực tế

Đối với trường hợp cần kiểm tra thực tế tình trạng hàng hóa đã qua khu vực giám sát thì Chi cục Hải quan ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan tại trụ sở NNT. Các công việc kiểm tra thực tế phải được thực hiện trong thời hạn tối đa là 40 ngày, kể từ ngày cơ quan nhận đủ hồ sơ.

  1. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đề nghị giảm thuế xuất nhập khẩu

Để nộp hồ sơ đề nghị giảm thuế cho các hàng hóa được miễn thuế XNK, người nộp thuế cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

(1) Công văn đề nghị giảm thuế xuất nhập cảnh

Công văn đề nghị giảm thuế phải thực hiện theo Mẫu 3 Phụ lục VIIa hoặc Mẫu số 08 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này

(2) Tài liệu liên quan đến bảo hiểm và đền bù thiệt hại, gồm:

– Hợp đồng bảo hiểm và thông báo trả tiền bồi thường của tổ chức nhận bảo hiểm (nếu có)

– Trường hợp hợp đồng bảo hiểm không bao gồm nội dung bồi thường về thuế phải có xác nhận của xác nhận của tổ chức bảo hiểm

– Hợp đồng hoặc biên bản thỏa thuận đền bù của hãng vận tải đối với trường hợp tổn thất do hãng vận tải gây ra (nếu có)

(3) Biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại

– Biên bản xác nhận nguyên nhân thiệt hại của cơ quan chức năng tại địa bàn nơi phát sinh hư hỏng, mất mát

– Văn bản xác nhận của một trong các tổ chức, cơ quan có liên quan như Công an địa phương, UBND địa phương, Bản quản lý khu công nghiệp, Ban quản lý khu chế xuất, Ban quản lý khu kinh tế, Ban quản lý cửa khẩu, Cảng vụ hàng hải hoặc Cảng vụ hàng không

(4) Giấy chứng nhận giám định của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định về số lượng hàng hóa bị thiệt hại hoặc tỷ lệ thiệt hại thực tế

Như vậy, để thực hiện thủ tục giảm thuế xuất nhập khẩu đối với các hàng hóa bị hư hỏng hoặc thiệt hại, người nộp thuế vui lòng chuẩn bị đầy đủ giấy tờ được hướng dẫn trên.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply