Tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu là dữ liệu quan trọng đối với doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Vậy tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu là gì và những lưu ý cho doanh nghiệp khi áp dụng tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu.

  1. Tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu là gì

Theo các quy định tại Khoản 5, Điều 21, Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018) quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan có hiệu lực từ 15/3/2015 tỷ giá thuế xuất nhập khẩu được hiểu qua quy định sau.

“Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định trị giá tính thuế là tỷ giá ngoại tệ mua vào theo hình thức chuyển khoản của Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm cuối ngày của ngày thứ năm tuần trước liền kề hoặc là tỷ giá cuối ngày của ngày làm việc liền trước ngày thứ năm trong trường, hợp ngày thứ năm là ngày lễ, ngày nghỉ. Tỷ giá này được sử dụng để xác định tỷ giá tính thuế cho các tờ khai hải quan đăng ký trong tuần”

Như vậy, tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu được hiểu là tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài tại thời điểm diễn ra giao dịch do hội sở chính ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam công bố. Tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu được sử dụng để quy đổi trị giá tính thuế của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sang đồng Việt Nam.

  1. Những lưu ý về tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu sẽ gặp rất nhiều các trường hợp đặc biệt, do đó cần nắm vững những quy định liên quan đến tỷ giá xuất nhập khẩu và cách tính thuế xuất nhập khẩu.

2.1. Xác định tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu đối với ngoại tệ không được công bố tỷ giá.

Trong một vài trường hợp ngoại tệ chưa được Hội sở chính Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố tỷ giá. Tỷ giá thuế xuất nhập khẩu khi này được quy định như sau:

Xác định theo tỷ giá tính chéo giữa đồng Việt Nam với một số ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Đối với các ngoại tệ chưa được công bố tỷ giá tính chéo thì xác định theo nguyên tắc tính chéo giữa tỷ giá đô la Mỹ (USD) với đồng Việt Nam và tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ với các ngoại tệ đó do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.

Lưu ý: Tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là tỷ giá được đưa tin mới nhất trên trang điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.và trên website của Tổng Cục Hải Quan.

2.2. Thời điểm xác định tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu

Tỷ giá tính thuế xuất nhập nhập khẩu sẽ được cập nhật theo ngày do đó chỉ cần chênh lệch nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến số thuế phải nộp khi giá trị hàng hóa lớn. Theo đó mà thời điểm xác định tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu như sau:

Đối với hàng hóa xuất khẩu, tỷ giá tính thuế là tỷ giá mua vào của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, tỷ giá tính thuế là tỷ giá bán ra của ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

2.3. Cách xác định thuế xuất nhập khẩu theo tỷ giá tính thuế

Tỷ giá tính thuế được áp dụng để xác định số thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp theo công thức sau:

Số thuế phải nộp = Trị giá tính thuế x Tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu.

Ví dụ

(1) Doanh nghiệp A xuất khẩu 100 tấn hàng hóa với giá FOB là 100.000 USD. Tỷ giá tính thuế xuất khẩu sẽ là 23.200 đồng/USD. Thuế xuất hàng hóa là 0,5%.

=> Vậy số thuế xuất khẩu phải nộp sẽ là:

100.000 USD x 23.200 đồng/USD x 0,5% = 1.160.000 đồng.

(2) Doanh nghiệp B nhập khẩu 100 tấn hàng hóa với giá CIF là 100.000 USD. Tỷ giá tính thuế nhập khẩu sẽ là 23.200 đồng/USD. Thuế xuất hàng hóa là 10%.

=> Vậy số thuế nhập khẩu phải nộp sẽ là:

100.000 USD x 23.200 đồng/USD x 10% = 2.320.000 đồng.

Như vậy, tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu là căn cứ quan trọng để tính mức thuế xuất nhập khẩu phải nộp tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Nắm được tỷ giá tính thuế xuất nhập khẩu và dự đoán được sự biến động sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, có các phương án phù hợp để giảm thuế đầu vào.

Các bạn có thể tham khảo dịch vụ của VinaTas – Đại lý Thuế theo đường link sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

Previous PostNext Post

Leave a Reply