Chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính sẽ bị tính thêm 0,05%/ngày

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 18/2023/TT-BTC quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ NSNN bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Read more