Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT: Mẫu tờ khai đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử

Để bắt đầu sử dụng HĐĐT, Người nộp thuế có thể tự khai và nộp mẫu Đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số: 01/ĐKTĐ-HĐĐT) ngay trên website của Tổng cục thuế hoặc liên hệ với đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử để được hỗ trợ.

Read more