Xuất hóa đơn điện tử xăng dầu theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Hóa đơn điện tử xăng dầu được nhà nước khuyến khích áp dụng chuyển đổi từ rất sớm. Việc sử dụng hóa đơn điện tử xăng dầu giúp cho đơn vị xăng dầu dễ dàng quản lý nghiệp vụ kế toán, chống thất thu thuế và đẩy mạnh chuyển đổi số hóa trong doanh nghiệp.

Read more