Hành vi vi phạm từ trước năm 2021 có áp dụng quy định xử phạt tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP không?

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định, về cơ bản, các hành vi vi phạm hành chính về thuế, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung một số điểm để phù hợp với Luật Quản lý thuế 2019, tuy nhiên, mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm thủ tục thuế được điều chỉnh tăng cao hơn trước.

Read more