Có được bán hàng thấp hơn giá vốn không?

Về hoạt động kinh doanh nói chung thì không thể có chuyện một doanh nghiệp nào đó bán hàng hóa đầu ra thấp hơn giá vốn hàng hóa mua vào trừ trường hợp hàng hóa đó bị hư hỏng, tổn thất hoặc kém chất lượng…

Do một số nguyên nhân nào đấy, doanh nghiệp buộc bán hàng thấp hơn giá vốn, nếu doanh nghiệp không có chứng từ để chứng minh nó thực sự phát sinh thì sẽ bị cơ quan thuế truy thu.

Read more