Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp báo cáo thuế

Khi doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, tình trạng tài chính không khả quan hoặc chưa có phương án kinh doanh khả thi, chủ doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức tạm ngừng đăng ký hoạt động của doanh nghiệp thay vì làm thủ tục giải thể để có thêm thời gian tìm kiếm khách hàng và phương án kinh doanh hiệu quả. Vậy doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp báo cáo thuế không? Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp các loại thuế nào?

Read more