Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng

Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng trong công ty cổ phần: là dự phòng chi phí cho những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng của công ty cổ phần đã bán, đã cung cấp hoặc đã bàn giao cho người mua nhưng công ty cổ phần vẫn có nghĩa vụ phải tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện theo hợp đồng hoặc theo cam kết với khách hàng.

Read more