Chi phí đào tạo cho nhân viên có được tính chi phí được trừ?

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề của người lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động là một trong những nội dung phổ biến tại DN. Vậy các vấn đề về thuế có liên quan đến chi phí đào tạo là gì? Mời các bạn tham khảo bài viết sau.

Read more