25 dấu hiệu doanh nghiệp có về hóa đơn, hoàn thuế GTGT

Tổng cục Thuế chỉ ra các dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn, hoàn thuế GTGT. Đây là nội dung tại Công văn 1873/TCT-TTKT năm 2022 về tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành.

Read more