Quy định về chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử năm 2023

Hiện nay, chứng từ điện tử đang dần thay thế chứng từ giấy truyền thống trong các lĩnh vực như: công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và pháp lý của doanh nghiệp. Đặc biệt, chứng từ điện tử còn được sử dụng trong các giao dịch thuế điện tử của doanh nghiệp. Để tìm hiểu kỹ hơn về chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử, mời các bạn đọc bài viết sau đây.

Read more

Chứng từ điện tử trong giao dịch thuế điện tử gồm những gì?

Hiện nay, chứng từ điện tử đang dần thay thế chứng từ giấy truyền thống trong các lĩnh vực như: công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và pháp lý của doanh nghiệp. Đặc biệt, chứng từ điện tử còn được sử dụng trong các giao dịch thuế điện tử của doanh nghiệp.

Read more