Chứng từ kế toán là gì? Quy định về lập, quản lý chứng từ kế toán

Là kế toán, hàng ngày chắc chắn các bạn đều có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán là gì? Ngoài hóa đơn ra thì có loại chứng từ kế toán nào nữa không? Việc quản lý, sử dụng chứng từ kế toán được thực hiện như thế nào?

Read more

Rà soát hồ sơ, chứng từ kế toán

Cuối năm là thời điểm kế toán cần kiểm tra, rà soát lại toàn bộ chứng từ kế toán trong năm để lưu trữ lại cho doanh nghiệp, phục vụ công việc kiểm tra đối chiếu sau này và phục vụ cho việc quyết toán thuế. Để biết chi tiết các công việc kế toán cần làm, mời bạn đọc theo dõi bài viết sau.

Read more