Quy định về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người hưởng hoa hồng

Tôi hiện đang là đại lý bán mặt hàng đồ ăn đóng gói và có nghe thông tin rằng tiền hoa hồng nhận được từ hoạt động bán hàng của đại lý tôi sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân, vậy mức đóng thuế cho khoản hoa hồng mà đại lý tôi nhận được khi nhận thù lao là bao nhiêu?

Read more