Triển khai kiểm tra hóa đơn điện tử từ 15/6/2023 theo Công văn 2392/TCT-QLRR 2023

Mới đây, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2392/TCT-QLRR về việc kiểm tra hóa đơn điện tử. Cụ thể, theo Công văn 2392/TCT-QLRR, Tổng cục Thuế đã xây dựng chức năng trên ứng dụng hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu kiểm soát hóa đơn điện tử, ngăn chặn tình trạng xuất hóa đơn khống.

Read more