Các dịch vụ vận chuyển không chịu thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế đánh vào giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ phát sinh ở từng khâu trong quá trình luân chuyển từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, không phải bất kỳ mặt hàng nào cũng là đối tượng chịu thuế GTGT. Sau đây, Vinatas sẽ tổng hợp một số dịch vụ vận chuyển không chịu thuế giá trị gia tăng để chia sẻ với mọi người nhé.

Read more