Điều chỉnh giảm doanh thu có phải nộp lại BCTC?

Đối với doanh nghiệp xây dựng thì việc quyết toán lại và giảm giá trị công trình là tình huống hay gặp phải. Khi phát sinh tình huống này, DN cần phải lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị công trình. Như vậy ngoài việc phải kê khai bổ sung tờ khai GTGT, thì có phải bổ sung BCTC của năm đó không? Kê khai giảm doanh thu vào năm hiện tại được không?

Read more