Tiền thuế nộp thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có được khấu trừ thuế GTGT và đưa vào chi phí được trừ?

Ngày 01/06/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, TNCN và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trong đó có quy định các trường hợp tổ chức, cá nhân phải khai thuế thay, nộp thuế thay cho HKD, CNKD. Vậy tiền thuế nộp thay cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có được khấu trừ thuế GTGT và đưa vào chi phí được trừ? Các bạn cùng theo dõi bài viết sau nhé.

Read more