Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại lập hóa đơn năm 2023 có được áp dụng thuế suất 8% hay không?

Từ ngày 01/02 – 31/12/2022, Chính phủ đã giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% với nhiều loại hàng hóa, dịch vụ. Vậy các khoản chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại lập hóa đơn năm 2023 có được áp dụng thuế suất 8% hay không?

Read more