Hướng dẫn xuất hóa đơn đầu ra hàng cho biếu tặng

Xuất hóa đơn đầu ra hàng cho biếu tặng như thế nào? Phần lớn các doanh nghiệp đều phát sinh việc mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho mục đích biếu tặng khách hàng, đối tác hoặc người lao động. Đặc biệt, vào mỗi dịp cuối năm, lễ Tết, các doanh nghiệp phát sinh hoạt động cho, biếu, tặng thì phải xuất hóa đơn, kê khai hóa đơn, thuế như thế nào?

Read more