Kê khai bổ sung theo quy định của Luật quản lý thuế 2019 số 38/2019/QH14

Hồ sơ khai thuế là các giấy tờ quan trọng để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ của người nộp thuế. Trường hợp khai sai, người khai có thể bị xử phạt vi phạm. Khi phát hiện tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót không phân biệt nguyên nhân gì, doanh nghiệp đều có quyền kê khai bổ sung để điều chỉnh lỗi sai sót đó. Vậy, khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế, DN cần lưu ý những điểm nào?

Read more

Hướng dẫn khai thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế – mẫu số 02/QTT-TNCN

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động hàng năm. Đã tới thời hạn nộp QTT TNCN của cá nhận trực tiếp quyết toán với CQT theo mẫu 02/QTT-TNCN. Để các bạn đọc có thể nắm rõ vấn đề, Vinatas chia sẻ bài viết dưới đây chi tiết các quy định liên quan đến QTT TNCN.

Read more