Có thể khôi phục hóa đơn điện tử đã hủy không?

Ngày nay, hóa đơn điện tử được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh và cung cấp dịch vụ. Trong một số trường hợp, hóa đơn điện tử sẽ bị hủy theo quy định của pháp luật. Vậy theo quy định, có thể khôi phục hóa đơn điện tử đã hủy không? Bài viết dưới đây sẽ giúp doanh nghiệp giải đáp thắc mắc trên.

Read more