Người lao động được thanh toán phép còn thừa khi nghỉ việc như thế nào?

Thực tế, việc thanh toán phép còn thừa khi nghỉ việc đang bị khá nhiều người lao động bỏ qua do họ chưa hiểu rõ các quy định về pháp luật lao động. Vậy theo quy định hiện hành, người lao động được thanh toán số phép còn thừa như thế nào?

Read more