Có cần lập Công ty tại nơi có dự án để thực hiện nghĩa vụ thuế?

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và đi vào hoạt động sẽ có rất nhiều thủ tục thực hiện tại cơ quan thuế nơi quản lý doanh nghiệp. Vậy trường hợp doanh nghiệp phát sinh doanh thu tại một địa bàn khác khác nơi cơ quan thuế đang quản lý thì DN có phải kê khai thuế tại nơi này không?

Read more

Thủ tục xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định mới nhất năm 2023?

Sau khi đã hoàn tất đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế thì người nộp thuế hoàn toàn có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn các quy định liên quan đến thủ tục xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế mới nhất 2023.

Read more