Những hành vi nghiêm cấm trong quản lý thuế và trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ thường gặp

Ngày 25/04/2023 Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo số 7592/TB-CTTPHCM thông tin đến người nộp thuế trên địa bàn thành phố những hành vi nghiêm cấm trong quản lý thuế và các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ thường gặp như sau:

Read more

Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ

Hành vi bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ là những hành vi được quy định rõ tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020. Theo đó, không chỉ các tổ chức, cá nhân bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ mà cả công chức thuế và tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đều cần đặc biệt lưu ý.

Read more