Mức phụ cấp nhà ở tối đa cho người lao động

Kê khai, quyết toán và nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là công việc rất quan trọng đối với không chỉ người sử dụng lao động mà cả người lao động. Vậy việc người sử dụng lao động trả tiền nhà cho người lao động tại Việt Nam theo quy định trong hợp đồng lao động, thì phụ cấp nhà ở có tính thuế TNCN không?

Read more