Hóa đơn viết thiếu chữ phường, tỉnh, Việt Nam có hiệu lực không?

Hóa đơn thiếu địa chỉ tên tỉnh, thành phố có được chấp nhận không? Đối với nội dung bắt buộc thể hiện trên hóa đơn, khi tạo phải chú ý các quy định của pháp luật để điều chỉnh. Để trả lời thắc mắc về việc hóa đơn viết thiếu chữ phường, tỉnh, Việt Nam có hiệu lực không, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết dưới đây.

Read more

Cách lập hóa đơn điện tử và xử lý sai sót đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ?

Xuất khẩu tại chỗ là trường hợp hàng hóa được sản xuất phục vụ xuất khẩu cho một thương nhân nước ngoài, nhưng hàng hóa sẽ được giao hàng tại Việt Nam cho một đơn vị theo chỉ định của thương nhân nước ngoài. Vậy hóa đơn sử dụng trong trường hợp này như thế nào?

Read more