Làm việc nhiều nơi thì nộp hồ sơ QTT TNCN ở cơ quan thuế nào?

Cá nhân có phát sinh thu nhập từ tiền lương và tiền công từ nhiều nguồn khác nhau thuộc thu nhập phải chịu thuế thì bắt buộc phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Thông thường khi cá nhân tự quyết toán, rất hay bị trả hồ sơ do nộp không đúng CQT quyết toán. Vậy làm việc nhiều nơi thì nộp hồ sơ QTT TNCN ở cơ quan thuế nào? Cùng tham khảo các tình huống giải đáp trên trang của BTC sau nhé.

Read more