Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mới nhất

Nhiệm vụ của kế toán thuế tại các doanh nghiệp là hoàn thiện nghiệp vụ về thuế và đảm bảo doanh nghiệp nộp đầy đủ và đúng thời hạn số thuế phải nộp vào Ngân sách nhà nước. Để làm được điều này, kế toán viên cần có sự tỉ mỉ và cẩn thận đồng thời có sự am hiểu sâu sắc về các nghiệp vụ thuế. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu quy định về nộp thuế TNDN tạm tính nhé.

Read more