Sử dụng phiếu giao hàng thay thế việc sử dụng hóa đơn điện tử khi giao hàng hóa có được không?

Phiếu giao hàng là một loại giấy giờ được sử dụng trong trường hợp khi mua một sản phẩm hoặc nhận giao hàng tại nhà, kho… Trong phiếu giao hàng sẽ thể hiện nội dung bao gồm sản phẩm, số lượng, giá thành…Vậy có được sử dụng phiếu giao hàng thay thế việc sử dụng hóa đơn điện tử khi giao hàng hóa không?

Read more