Hướng dẫn khai thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế – mẫu số 02/QTT-TNCN

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động hàng năm. Đã tới thời hạn nộp QTT TNCN của cá nhận trực tiếp quyết toán với CQT theo mẫu 02/QTT-TNCN. Để các bạn đọc có thể nắm rõ vấn đề, Vinatas chia sẻ bài viết dưới đây chi tiết các quy định liên quan đến QTT TNCN.

Read more