Những hành vi nghiêm cấm trong quản lý thuế và trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ thường gặp

Ngày 25/04/2023 Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã có thông báo số 7592/TB-CTTPHCM thông tin đến người nộp thuế trên địa bàn thành phố những hành vi nghiêm cấm trong quản lý thuế và các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ thường gặp như sau:

Read more