Chứng từ kế toán là gì? Quy định về lập, quản lý chứng từ kế toán

Là kế toán, hàng ngày chắc chắn các bạn đều có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán là gì? Ngoài hóa đơn ra thì có loại chứng từ kế toán nào nữa không? Việc quản lý, sử dụng chứng từ kế toán được thực hiện như thế nào?

Read more