Giao hàng trước khi xuất hóa đơn có bị phạt không?

Khi cung ứng dịch vụ, hàng hóa cho khách hàng, đối tác, doanh nghiệp cần phải xuất hóa đơn và sử dụng hóa đơn để ghi nhận vào doanh thu của đơn vị mình. Tuy nhiên, phần lớn các kế toán đều quan niệm khi nào khách thanh toán tiền hàng thì đơn vị mới tiến hành xuất hóa đơn trả khách.

Read more

Lập hóa đơn xuất sai thời điểm thì có được đưa vào chi phí hợp lý được trừ không?

Theo quy định khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải xuất hóa đơn để giao cho người mua. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp xuất hóa đơn sai thời điểm? Vậy các hóa đơn xuất sai thời điểm có được đưa vào chi phí được trừ không?

Read more