Kê khai bổ sung theo quy định của Luật quản lý thuế 2019 số 38/2019/QH14

Hồ sơ khai thuế là các giấy tờ quan trọng để cơ quan thuế xác định nghĩa vụ của người nộp thuế. Trường hợp khai sai, người khai có thể bị xử phạt vi phạm. Khi phát hiện tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót không phân biệt nguyên nhân gì, doanh nghiệp đều có quyền kê khai bổ sung để điều chỉnh lỗi sai sót đó. Vậy, khi khai bổ sung hồ sơ khai thuế, DN cần lưu ý những điểm nào?

Read more